021 44694909 - 10 تماس با ما

  • عکس:

    شانگهای چین 28 مه مشاهده شب خیابان جاده نانجینگ در مه 28 2012 در شانگهای چین نانجینگ جاده است 6 کیلومتر طولانی به عنوان جهان 39 s طولانی ترین خرید منطقه با 1 m بازدید روزانه

  • shanghai, china - may 28: nanjing road street night view on may 28, 2012 in shanghai, china. nanjing road is 6km long as the world's longest shopping district with 1m visitors daily.

  • کد تصویر: 110417558

مشخصات استاندارد فایل JPEG

S 500 x 142 6.9" x 2.0" (72dpi) 143 KB
M 1000 x 284 3.3" x 0.9" (300dpi) 514 KB
L 8919 x 2533 29.7" x 8.4" (300dpi) 17.6 MB

ثبت نام در پارس استاک
ورود به سایت
021 44694909 - 10
تماس با ما
خرید و دانلود تصاویر