021 44694909 - 10 تماس با ما

  • عکس:

    تصویر پسر بچه ناز تحت پوشش با حوله های سبز در زمینه سفید closeup پرتره کودک شاد با چشم های آبی مراقبت های بهداشتی بسیار نوزاد بعد از حمام دوران کودکی شاد کودک جدا 39 ها مواد بهداشتی

  • image of cute baby boy covered with green towel isolated on white background, closeup portrait of cheerful kid with blue eyes, health care, pretty infant after bath, happy childhood, child's hygiene

  • کد تصویر: 116243701

مشخصات استاندارد فایل JPEG

S 500 x 375 17.6 cm x 13.2 cm (72dpi) 273 KB
M 1000 x 749 8.5 cm x 6.3 cm (300dpi) 1022 KB
L 3337 x 2500 28.3 cm x 21.2 cm (300dpi) 5.0 MB
XL 6674 x 5000 56.5 cm x 42.3 cm (300dpi) 15.6 MB

ثبت نام در پارس استاک
ورود به سایت
021 44694909 - 10
تماس با ما
خرید و دانلود تصاویر