021 44694909 - 10 تماس با ما

  • عکس:

    مغز انسان با چمن سبز پوشیده شده است استعاره هوش وحشی طبیعی و یا ناقص جدا شده در پس زمینه سفید با سایه

  • the human brain is covered with green grass. the metaphor of the wild, natural or imperfect intelligence. isolated on white background with shadow

  • کد تصویر: 126103976

مشخصات استاندارد فایل JPEG

S 500 x 500 17.6 cm x 17.6 cm (72dpi) 261 KB
M 1000 x 1000 8.5 cm x 8.5 cm (300dpi) 1.0 MB
L 5000 x 5000 42.3 cm x 42.3 cm (300dpi) 12.0 MB

ثبت نام در پارس استاک
ورود به سایت
021 44694909 - 10
تماس با ما
خرید و دانلود تصاویر