021 44694909 - 10 تماس با ما

  • عکس:

    ساختمان در حال ساخت با نقشه بانک و فرم پر انرژی بهره وری نمودار و ماشین حساب

  • building under construction with blueprints, bank forms, energetic efficiency charts, and a calculator

  • کد تصویر: 204225424

مشخصات استاندارد فایل JPEG

S 500 x 333 6.9" x 4.6" (72dpi) 65 KB
M 1000 x 667 3.3" x 2.2" (300dpi) 207 KB
L 5500 x 3667 18.3" x 12.2" (300dpi) 2.2 MB

ثبت نام در پارس استاک
ورود به سایت
021 44694909 - 10
تماس با ما
خرید و دانلود تصاویر