021 44694909 - 10 تماس با ما

  • عکس:

    فورد 15 classic هاوانا ژانویه ژانویه 15 2012 در havana before در قانون جدید صادر شده در اکتبر 2011 مردم کوبا می تواند اتومبیل های قدیمی است که در جاده قبل از انقلاب سال 1959 تجارت تنها

  • havana-january 15:classic ford january 15,2012 in havana.before a new law issued on october 2011,cubans could only trade old cars that were on the road before the revolution of 1959

  • کد تصویر: 93560983

مشخصات استاندارد فایل JPEG

S 500 x 471 6.9" x 6.5" (72dpi) 296 KB
M 1000 x 941 3.3" x 3.1" (300dpi) 970 KB
L 3000 x 2824 10.0" x 9.4" (300dpi) 4.0 MB
XL 6000 x 5648 20.0" x 18.8" (300dpi) 10.3 MB

ثبت نام در پارس استاک
ورود به سایت
021 44694909 - 10
تماس با ما
خرید و دانلود تصاویر