021 44694909 - 10 تماس با ما

  • عکس:

    جزئیات نزدیک در دستگاه قدیمی نخ کرکی بزرگ pographed از طرف با عمق میدان

  • close-up detail on the old loom - large fluffy yarn pographed from the side with a shallow depth of field

  • کد تصویر: 94027639

مشخصات استاندارد فایل JPEG

S 500 x 333 6.9" x 4.6" (72dpi) 140 KB
M 1000 x 667 3.3" x 2.2" (300dpi) 473 KB
L 5616 x 3744 18.7" x 12.5" (300dpi) 7.9 MB

ثبت نام در پارس استاک
ورود به سایت
021 44694909 - 10
تماس با ما
خرید و دانلود تصاویر