021 44694909 - 10 تماس با ما

  • عکس:

    کا کوالالامپور jan 23 2012 نمایی از برج های دوقلو پتروناس در شب در یدلایمخیرات 2012 ژانویه 23 در کا کوالالامپور مالزی پتروناس بلندترین ساختمان های دوقلو در جهان 451 9 متر هستند

  • ka lumpur-jan-23-2012: view of the petronas twin towers at night on january 23, 2012 in ka lumpur, malaysia. petronas are the tallest twin buildings in the world (451.9 m)

  • کد تصویر: 101128486

مشخصات استاندارد فایل JPEG

S 500 x 338 17.6 cm x 11.9 cm (72dpi) 245 KB
M 1000 x 676 8.5 cm x 5.7 cm (300dpi) 879 KB
L 2800 x 1893 23.7 cm x 16.0 cm (300dpi) 4.0 MB
XL 5600 x 3786 47.4 cm x 32.1 cm (300dpi) 11.9 MB

ثبت نام در پارس استاک
ورود به سایت
021 44694909 - 10
تماس با ما
خرید و دانلود تصاویر