021 44694909 - 10 تماس با ما

  • عکس:

    شب سیاره زمین با دقیق دقیق امداد و شهر چراغ روشن شده توسط مهتاب خلیج فارس عناصر این تصویر مبله توسط ناسا

  • night planet earth with precise detailed relief and city lights illuminated by moonlight. persian gulf. elements of this image furnished by nasa

  • کد تصویر: 345832688

مشخصات استاندارد فایل JPEG

S 500 x 500 17.6 cm x 17.6 cm (72dpi) 375 KB
M 1000 x 1000 8.5 cm x 8.5 cm (300dpi) 1.4 MB
L 5000 x 5000 42.3 cm x 42.3 cm (300dpi) 12.6 MB

ثبت نام در پارس استاک
ورود به سایت
021 44694909 - 10
تماس با ما
خرید و دانلود تصاویر