021 44694909 - 10 تماس با ما

  • عکس:

    بس معروف کنده کاری نقش برجسته شیر شکار گاو نر در پرسپولیس میراث جهانی یونسکو که مورد استفاده برای تزئین دیوار پادشاهی پال در هخامنشیان 500 سال قبل از میلاد

  • famous bas relief carving of a lion hunting a bull in persepolis world heritage site, which used to decorate the wall of kingdom pal in achaemenid empire, 500 bc.

  • کد تصویر: 385701487

مشخصات استاندارد فایل JPEG

S 500 x 323 17.6 cm x 11.4 cm (72dpi) 254 KB
M 1000 x 646 8.5 cm x 5.5 cm (300dpi) 936 KB
L 5000 x 3228 42.3 cm x 27.3 cm (300dpi) 11.6 MB

ثبت نام در پارس استاک
ورود به سایت
021 44694909 - 10
تماس با ما
خرید و دانلود تصاویر