021 44694909 - 10 تماس با ما

  • عکس:

    تهران ایران 29 فوریه 2016 لوستر آنتیک در باد گیر ساختمان گلستان پال رفیق گلستان قاجار سلطنتی سابق مجتمع محاط در فهرست میراث جهانی یونسکو است

  • tehran, iran - february 29, 2016: antique chandelier in wind catcher building of golestan pal. the golestan pal is the former royal qajar complex, inscribed on the unesco world heritage list.

  • کد تصویر: 471857285

مشخصات استاندارد فایل JPEG


ثبت نام در پارس استاک
ورود به سایت
021 44694909 - 10
تماس با ما
خرید و دانلود تصاویر