021 44694909 - 10 تماس با ما

  • عکس:

    تهران ایران 2 سپتامبر 2015 آینه کار ایوان تخت مرمر در موزه گلستان رفیق رفیق گلستان قاجار سلطنتی سابق مجتمع محاط در فهرست میراث جهانی یونسکو است

  • tehran, iran - september 2, 2015: mirror work of marble throne veranda in golestan pal museum. the golestan pal is the former royal qajar complex, inscribed on the unesco world heritage list.

  • کد تصویر: 472096294

مشخصات استاندارد فایل JPEG


ثبت نام در پارس استاک
ورود به سایت
021 44694909 - 10
تماس با ما
خرید و دانلود تصاویر