021 44694909 - 10 تماس با ما

  • عکس:

    SHIRAZ ، IRAN - أ ، أ ، ؟ ؟ اکتبر 7 : دروازه قرآن در اکتبر 7، 2013 در شیراز، ایران. دروازه قرآن در سال 1949 به جای دو دروازه پیش از آن ساخته شده بود.

  • SHIRAZ, IRAN -أ‚?أ‚? OCTOBER 7: Quran Gate on October 7, 2013 in Shiraz, Iran. Quran Gate was built in 1949 to replace two earlier gateways.

  • کد تصویر: 160616696

مشخصات استاندارد فایل JPEG

S 500 x 331 6.9" x 4.6" (72dpi) 207 KB
M 1000 x 662 3.3" x 2.2" (300dpi) 723 KB
L 4928 x 3264 16.4" x 10.9" (300dpi) 9.0 MB

ثبت نام در پارس استاک
ورود به سایت
021 44694909 - 10
تماس با ما
خرید و دانلود تصاویر