021 44694909 - 10 تماس با ما

  • عکس:

    فارسی فرش

  • persian carpet

  • کد تصویر: 44717353

مشخصات استاندارد فایل JPEG

S 500 x 492 17.6 cm x 17.4 cm (72dpi) 535 KB
M 1000 x 984 8.5 cm x 8.3 cm (300dpi) 1.9 MB
L 2134 x 2100 18.1 cm x 17.8 cm (300dpi) 5.3 MB
XL 4268 x 4200 36.1 cm x 35.6 cm (300dpi) 13.7 MB

ثبت نام در پارس استاک
ورود به سایت
021 44694909 - 10
تماس با ما
خرید و دانلود تصاویر