021 44694909 - 10 تماس با ما

  • عکس:

    زمین سیاره بسیار دقیق در صبح است. امداد رسانی دقیق اغراق آمیز روشن خورشید صبح. فارسی خلیج فارس. عناصر این تصویر مبله شده توسط NASA

  • Highly detailed planet Earth in the morning. Exaggerated precise relief lit morning sun. Persian Gulf. Elements of this image furnished by NASA

  • کد تصویر: 179737871

مشخصات استاندارد فایل JPEG

S 500 x 500 6.9" x 6.9" (72dpi) 426 KB
M 1000 x 1000 3.3" x 3.3" (300dpi) 1.6 MB
L 5000 x 5000 16.7" x 16.7" (300dpi) 15.5 MB

ثبت نام در پارس استاک
ورود به سایت
021 44694909 - 10
تماس با ما
خرید و دانلود تصاویر