021 44694909 - 10 تماس با ما

  • عکس:

    آناتومی مرد بشر ، ارگان های داخلی بدن به تنهایی ، سیستم های کامل تنفسی و گوارشی ، با برخی از اندام اجزا. بر روی زمینه سفید با راه اختصار.

  • Human male anatomy, internal organs alone, full Respiratory and digestive systems, with some organs cutaway. On white background with clipping path.

  • کد تصویر: 158763737

مشخصات استاندارد فایل JPEG

S 350 x 500 4.9" x 6.9" (72dpi) 210 KB
M 699 x 1000 2.3" x 3.3" (300dpi) 455 KB
L 3637 x 5200 12.1" x 17.3" (300dpi) 6.1 MB

ثبت نام در پارس استاک
ورود به سایت
021 44694909 - 10
تماس با ما
خرید و دانلود تصاویر