021 44694909 - 10 تماس با ما

  • عکس:

    SHIRAZ ، IRAN - 2014 ژانویه 4 : ارگ کریم خانارگ شیراز، شیراز، ایران در ژانویه 4 2014 آن را در طول سلسله زند ساخته شده بود و پس از کریم خان نام برد. سازمان میراث فرهنگی ایران.

  • SHIRAZ, IRAN - JAN 4, 2014: Arg of Karim Khan, a citadel, Shiraz, Iran on Jan 4. 2014. It was built during the Zand dynasty and named after Karim Khan. Iran's Cultural Heritage Organization.

  • کد تصویر: 174536210

مشخصات استاندارد فایل JPEG

S 500 x 333 6.9" x 4.6" (72dpi) 276 KB
M 1000 x 665 3.3" x 2.2" (300dpi) 1.0 MB
L 4256 x 2832 14.2" x 9.4" (300dpi) 9.7 MB
XL 8512 x 5664 28.4" x 18.9" (300dpi) 34.6 MB

ثبت نام در پارس استاک
ورود به سایت
021 44694909 - 10
تماس با ما
خرید و دانلود تصاویر