021 44694909 - 10 تماس با ما

  • وکتور:

    کتاب باز و آیکون های علم. مفهوم آموزش و پرورش مدرن ، فایل در نسخه AI10 EPS را نجات داد. این تصویر دارای شفافیت

  • Open books and icons of science. The concept of modern education, File is saved in AI10 EPS version. This illustration contains a transparency

  • کد تصویر: 157634834

فرمت وکتور

این تصویر لایه باز بوده و می تواند بدون افت کیفیت تا اندازه دلخواه بزرگنمایی شود. پسوند فایل دانلود شده eps می باشد بنابراین برای اجرای آن نیاز به نرم افزارهایی مانند illustrator خواهید داشت.


ثبت نام در پارس استاک
ورود به سایت
021 44694909 - 10
تماس با ما
خرید و دانلود تصاویر