021 44694909 - 10 تماس با ما

  • عکس:

    چرخ دنده های فلزی بر روی کاغذ گراف

  • Metal gears on graph paper

  • کد تصویر: 171431225

مشخصات استاندارد فایل JPEG

S 500 x 300 17.6 cm x 10.6 cm (72dpi) 190 KB
M 1000 x 600 8.5 cm x 5.1 cm (300dpi) 547 KB
L 7500 x 4500 63.5 cm x 38.1 cm (300dpi) 11.2 MB

ثبت نام در پارس استاک
ورود به سایت
021 44694909 - 10
تماس با ما
خرید و دانلود تصاویر