021 44694909 - 10 تماس با ما

  • عکس:

    بهداشت خانواده، موسسه خیریه و مفهوم پزشکی - دست مرد و زن برگزاری قلب قرمز با علامت صلیب

  • family health, charity and medicine concept - male and female hands holding red heart with cross sign

  • کد تصویر: 176115341

مشخصات استاندارد فایل JPEG

S 435 x 500 6.0" x 6.9" (72dpi) 179 KB
M 869 x 1000 2.9" x 3.3" (300dpi) 643 KB
L 3231 x 3719 10.8" x 12.4" (300dpi) 5.4 MB
XL 6462 x 7438 21.5" x 24.8" (300dpi) 18.8 MB

ثبت نام در پارس استاک
ورود به سایت
021 44694909 - 10
تماس با ما
خرید و دانلود تصاویر