021 44694909 - 10 تماس با ما

  • عکس:

    زمین با آب شفاف در اقیانوس ها و توپوگرافی دقیق از قاره

  • Earth with translucent water in the oceans and the detailed topography of the continents

  • کد تصویر: 63253741

مشخصات استاندارد فایل JPEG

S 500 x 500 17.6 cm x 17.6 cm (72dpi) 246 KB
M 1000 x 1000 8.5 cm x 8.5 cm (300dpi) 883 KB
L 5000 x 5000 42.3 cm x 42.3 cm (300dpi) 12.2 MB

ثبت نام در پارس استاک
ورود به سایت
021 44694909 - 10
تماس با ما
خرید و دانلود تصاویر