021 44694909 - 10 تماس با ما

  • عکس:

    باجه تلفن های قرمز و اتوبوس قرمز در حرکت است. لندن

  • red phone booth and red bus in motion. London

  • کد تصویر: 172779146

مشخصات استاندارد فایل JPEG

S 500 x 428 6.9" x 5.9" (72dpi) 230 KB
M 1000 x 856 3.3" x 2.9" (300dpi) 779 KB
L 3719 x 3183 12.4" x 10.6" (300dpi) 6.4 MB
XL 7438 x 6366 24.8" x 21.2" (300dpi) 19.5 MB

ثبت نام در پارس استاک
ورود به سایت
021 44694909 - 10
تماس با ما
خرید و دانلود تصاویر