20 بافت پس زمینه چندوجهی

مشخصات فایل

  • کد فایل 8955734
  • High Resolution Yes
  • Layered No
  • Graphics Files Included Transparent PNG
  • Minimum Adobe CS Version CS
  • Pixel Dimensions 8000x6000
  • Print Dimensions 26x20

پروژه های گرافیکی مشابه

تصاویر مشابه


ثبت نام در پارس استاک
ورود به سایت
تصاویر
گرافیک
تماس با ما