78 مجموعه پس زمینه های انتزاعی

مشخصات فایل

  • کد فایل 11782229
  • High Resolution Yes
  • Layered No
  • Graphics Files Included JPG Image
  • Minimum Adobe CS Version CS
  • Pixel Dimensions 3000x2000

توضیحات

JPG | 3000 × 2000px | 300 نقطه در اینچ | فرمت RGB

بایگانی شامل:

1 - پس زمینه حرکت خطوط

2 - کریستال چند ضلعی خلاصه سوابق

3 - خلاصه سوابق هندسی رنگارنگ

4 - پس زمینه تار تصاویر پس زمینه

5 - پس زمینه کریستال چند ضلعی

6 - پس زمینه روشن چکیده اشکال

7 - پس زمینه رویایی نور گرانج

8 - پس زمینه گرانج چند ضلعی (10)

9 - پس زمینه گرانج چند ضلعی (7)

پروژه های گرافیکی مشابه

تصاویر مشابه


ثبت نام در پارس استاک
ورود به سایت
تصاویر
گرافیک
تماس با ما