پیشنهاد ویژه پارس استاک

دانلود ۱۰۰ تصویر در مدت زمان ۲۴ روز
فقط ۹۱,۰۰۰ تومان

مرحله پرده های گرانج زمينه روشن و دراماتیک

مرحله پرده های گرانج زمينه روشن و دراماتیک

stage drapes with grunge background and dramatic lighting

کد عکس: 24931846

مشخصات تصویر که توسط پارس استاک ارائه شده است

8736 px x 5824 px @ 300 dpi | 13.14 MB

ثبت نام در پارس استاک
ورود به سایت
تصاویر
گرافیک
021 44694909 - 10
تماس با ما
خرید و دانلود تصاویر