قطبنما با گلباد ilration بردار

قطبنما با گلباد ilration بردار

compass with windrose. vector ilration.

کد عکس: 147106865

مشخصات تصویر که توسط پارس استاک ارائه شده است

2500 px x 2694 px @ 300 dpi | 1.27 MB

ثبت نام در پارس استاک
ورود به سایت
تصاویر
گرافیک
021 44694909 - 10
تماس با ما
خرید و دانلود تصاویر