021 44694909 - 10 تماس با ما

  • عکس:

    تشکیل یک شکل صلیب گوشی پزشکی - پزشکی تصویر پس زمینه اضطراری

  • Stethoscope forming a cross shape - medical emergency background illustration

  • کد تصویر: 114123856

مشخصات استاندارد فایل JPEG

S 500 x 480 17.6 cm x 16.9 cm (72dpi) 65 KB
M 1000 x 960 8.5 cm x 8.1 cm (300dpi) 176 KB
L 5099 x 4895 43.2 cm x 41.4 cm (300dpi) 1.3 MB

ثبت نام در پارس استاک
ورود به سایت
021 44694909 - 10
تماس با ما
خرید و دانلود تصاویر